Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus

Ymmärrämme, että yksityisyytesi on hyvin tärkeää, joten kiinnitämme Hiecca Travel Development’lla erityistä huomiota henkilötietojesi käsittelyyn. Tämä tietosuojailmoitus koskee sinua, mikäli varaat ja/tai ostat palvelujamme tai luovutat henkilötietojasi muulla tavoin. Tämä tietosuojailmoitus koskee myös hiecca.fi-nettisivujen käyttöä ja yhteydenpitoa sosiaalisen median kanavien kautta.

1. Rekisterinpitäjä

Hiecca Travel Development
Honkatie 1 B
01400 Vantaa
+358 45 203 1966
contact [at] hiecca.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tuula Mieskonen, tuula.mieskonen [at] hiecca.fi

3. Rekisterin nimi

Hiecca Travel Development’n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hiecca Travel Development’n (jatkossa Hiecca Travel) asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja palveluiden hoitamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään laskutuksen hoitamiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen käytön perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Tietoja saatetaan kerätä myös markkinointitarkoituksiin, jolloin henkilötietojen käytön oikeusperusteena on suostumus. Rekisteröidyllä on halutessaan oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön sähköpostitse.

Yritys ei tee käyttäjiä koskevaa profilointia tai automaattisia päätöksiä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin kerätään mm. seuraavia tietoja
– nimi
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero
– yrityksen nimi
– yrityksen y-tunnus
– maa
– laskutustiedot
– tilatut palvelut
– tarvittaessa myös muita tilauksen ja palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja, kuten ruoka-aineallergiat

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisteriin merkittäviä tietoja saadaan mm. seuraavista lähteistä:

– hiecca.fi-sivuston yhteydenotto- ja ilmoittautumislomakkeella lähetetyistä viesteistä
– sähköpostitse
– puhelimitse
– sosiaalisen median palvelujen kautta
– sopimuksista
– asiakastapaamisista
– muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on palvelun toteuttamisen ja lakisääteisten velvoitteiden puolesta välttämätöntä (esim. kirjanpitolaki) tai asiakassuhteen keston verran.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Hiecca Travel voi siirtää tietoja kolmannelle osapuolelle (esim. retkien ja/tai tapahtuman tai seminaarin järjestämiseen liittyville ulkopuolisille palveluntarjoajille kuten kuljetus-, opas-, pankki- ja/tai ravintolapalvelut, tai kirjanpitoon liittyvät tiedot), mikäli se on palvelun toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Tällöin tietoja siirretään vain sen verran, kuin on tarpeellista.

Hiecca Travel voi siirtää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tilanteissa, joissa se on palvelun toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Tällöin kolmas osapuoli on sitoutunut toimimaan GDPR:nn tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille heidän pyynnöstään lainsäädännön puitteissa.

Emme koskaan myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille emmekä luovuta niitä myynti- tai markkinointitarkoituksiin.

8. Evästeiden käyttö

Eväste on pieni, yleensä tekstitiedosto, joka tallentuu verkkosivun käyttäjän koneelle. Sen tarkoituksena on kerätä tietoa käyttäjän tietokoneesta, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaintyyppi sekä tieto siitä, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut. Evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja ja ne ovat verkkosivulla vierailevalle vaarattomia.

Käyttäjällä on mahdollisuus evätä evästeiden käyttö tietokoneensa asetuksista.

Hiecca Travelin hiecca.fi-verkkosivusto on tehty WordPress-ohjelmalla, joka saattaa käyttää evästeitä.

Hiecca Travel käyttää hiecca.fi – sivuston käytön seurantaan Google Analytics-palvelua, jonka tarkoituksena on mm. kerätä tilastotietoa eniten vierailluista sivuista sekä niiden sisällöistä ja kävijämääristä.

Googlen evästekäytännöistä voi lukea lisää:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Hiecca Travel toteuttaa tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä (ml. fyysiset, hallinnolliset ja digitaaliset toimenpiteet) suojatakseen henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietokoneet, joilla tietoja käsitellään, niiden järjestelmät päivitetään säännöllisesti ja niissä ovat käytössä mm. virus- ja uhkien torjunta, palomuuri ja verkon suojaus.

Asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joille henkilötietojen käsittely on välttämätöntä tilatun palvelun toteuttamiseksi. Mahdollisia paperisia tietoja käsitellään huolellisesti, ne sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne hävitetään asiallisesti.

Hiecca Travelin verkkosivu on suojattu ns. SSL-yhteydellä (tarkemmin TLS-protokolla), joka tarkoittaa, että sivulla kävijän yhteys sivustolle ja sen kautta lähetetyt tiedot on asianmukaisesti suojattu. SSL- yhteys on laajasti käytetty salausprotokolla, jonka toiminta perustuu ns. sertifikaatteihin eli varmenteisiin. Varmenteen avulla verkkosivusto osoittaa olevansa se, mikä se väittää olevansa. Nimi SSL on peräisin englannin kielen sanoista Secure Socket Layer.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

– Oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat henkilötiedot ja saada pyydettäessä niistä kopio
– Oikeus tietojensa oikaisemiseen
– Oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamisen
– Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, esimerkiksi suoramarkkinoinnin kieltäminen
– Oikeus peruuttaa antamansa suostumus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Oikeus tulla unohdetuksi*
– Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyn halutessa tarkastaa, oikaista, rajoittaa, vastustaa tai peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn liittyen, hän voi tehdä sen kirjallisella pyynnöllä ottamalla yhteyttä tuula.mieskonen@hiecca.fi.

*Halutessaan tulla unohdetuksi rekisteröidyn tulee huomioida, että pyyntö voidaan toteuttaa vain, mikäli Hiecca Travelilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta jatkaa henkilötietojen käsittelyä (esim. kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet).

11. Rekisteriselosteen päivittäminen

Hiecca Travel täydentää, parantaa ja uudistaa tämän tietosuojailmoituksen sisältöä tarpeen vaatiessa. Se pidättää oikeuden muuttaa tietosuojailmoituksen sisältöä milloin tahansa ja tehdä siihen lisäyksiä tai poistoja. Löydät viimeksi päivitetyn version tämän tietosuojailmoituksen lopusta. Käyttämällä Hiecca Travelin verkkosivuja, tilaamalla tai ostamalla palvelujamme tai olemalla kanssamme yhteydessä, hyväksyt tämän tietosuojailmoituksen mukaisen toiminnan.

Tietosuojailmoitus päivitetty: 04.05.2020.