Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Varaamalla tai ostamalla palveluita Hiecca Travel Development’lta (jatkossa Hiecca Travel), asiakas sitoutuu noudattamaan alla mainittuja varaus- ja peruutusehtoja.

 

Päivämatkojen varaaminen ja vahvistus

Huomioithan, että Hiecca Travelin järjestämät yksityiset päivämatkat eivät edellytä matkapalveluyhdistelmälaissa mainittua vakuuden asettamista eikä niihin sovelleta matkapalveluyhdistelmälakia matkojen kestäessä alle 24h ja kun ne eivät sisällä yöpymistä.

Varaamalla päivämatkan Hiecca Travelilta, asiakkaan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänen antamiensa tietojen totuudenmukaisia. Asiakas on myös vastuussa kaikista maahantulovaatimuksista ja että hänen matkustusdokumenttinsa ovat kunnossa, ml. passi ja viisumi.

Sopimus asiakkaan ja Hiecca Travelin välillä syntyy, kun hän varaa tai ostaa Hiecca Travelin palveluja ja on vastaanottanut varausvahvistuksen.

Jokaisen matkan hinta ja palvelut on kuvattu erikseen kunkin päivämatkan matkakuvauksessa. Päivämatkojen hinnat ovat riippuvaisia päivämatkan sisällöstä ja kestosta ja räätälöidyt päiväretket hinnoitellaan aina erikseen.

Matkoilla käytettävä kieli on englanti. jos ei muuta sovita. Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää myös muun kielisiä palveluja päivämatkoille, joiden saatavuus riippuu retkestä ja hostin/oppaan saatavuudesta.

 

Jo vahvistettuihin matkavarauksiin tehtävät muutokset

Asiakkaan halutessa tehdä muutoksia vahvistettuun matkavaraukseen, hänen tulee olla viipymättä yhteydessä Hiecca Traveliin sähköpostitse: contact [at] hiecca.fi. Muutospyynnön mukaisia muutoksia ei voida taata toteutettavan ja ne tarvitsevat Hiecca Travelin kirjallisen hyväksymisen.

Hiecca Travel pidättää oikeuden muuttaa päivämatkojen aikatauluja tai sisältöä tarpeen vaatiessa, jolloin se ilmoittaa siitä asiakkaalle viipymättä. Hiecca Travelilla on oikeus perua matka, mikäli esimerkiksi poikkeukselliset sääolosuhteet tai turvallisuuteen liittyvät asiat tai muut näihin verrattavat asiat sitä edellyttävät.

Kun kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), Hiecca Travel voi perua sopimuksen, jolloin se ilmoittaa tästä viipymättä asiakkaalle. Myös asiakkaalla on oikeus sopimuksen perumiseen tämänkaltaisessa tapahtumassa ja myös hänen tulee ilmoittaa siitä viipymättä Hiecca Travelille. Kyseinen tilanne on aina ennalta-arvaamaton ja estää sopimuksen mukaisen suorituksen toteuttamisen, se tapahtuu sopimuksen teon jälkeen eivätkä sopimusosapuolet voi siihen vaikuttaa. Tämänkaltainen tilanne voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, erityisen voimakas ja poikkeuksellinen sääolosuhde tai viranomaisen määräys tai kielto. Tällaisessa tilanteessa sopimusosapuolten tulee pyrkiä sopimuksen sovitteluun niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän vahinkoa kummallekaan osapuolelle. Suosittelemme aina asiakasta siirtämään jo varatun matkan myöhempään ajankohtaan.

 

Päivämatkojen peruuttaminen ja peruutusmaksu

Asiakkaalla on oikeus perua päiväretkensä milloin tahansa ennen sen alkamista. Hiecca Travel pidättää kuitenkin oikeuden periä peruutusmaksuja, joiden suuruus ja määräajat liittyvät asiakkaan tilaamaan matkaan ja siihen kolmannelta osapuolelta etukäteen tilattuihin palveluihin:

8-14 päivää ennen päiväretkeä – 60% päiväretken hinnasta
3-7 päivää ennen päiväretkeä – 90% päiväretken hinnasta
0-2 päivää ennen päiväretkeä – 100% päiväretken hinnasta

Pidätämme oikeuden tarkastella ja päivittää näitä peruutusehtoja ja -hintoja tarvittaessa.

Informoi Hiecca Travelia aina mahdollisista peruutuksista tai muutoksista mahdollisimman pian kirjallisesti ottamalla yhteyttä sähköpostitse: contact [at] hiecca.fi.

 

Matkavakuutus

On erittäin suositeltavaa, että asiakas ottaa päiväretkelleen kattavan matkavakuutuksen. Matkat sisältävät aina riskin onnettomuudesta tai vahingosta.

 

Päivämatkan maksaminen

Maksaminen tapahtuu verkkolaskuna tai sähköpostiin lähetettävän laskun kautta. Lasku tulee maksaa laskussa merkittyyn eräpäivään mennessä, joka on yleensä 2 viikkoa ennen matkaa.

 

Tapahtumien ja seminaarien järjestäminen, niihin ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Hiecca Travel järjestää tapahtumia ja seminaareja. Tapahtumanjärjestäjä vastaa siitä, että tapahtumasta ei aiheudu vaaraa yleisölle tai sivullisille.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot esitetään kunkin tapahtuman tai seminaarin mainonnan tai viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumaan tai seminaariin osallistumisen peruuttaminen on mahdollista ennen tilaisuutta. Hiecca Travel pidättää oikeuden periä peruutuskuluja peruutetusta osallistumisesta. Peruutusmaksu ja sen maksaminen määritellään kunkin tapahtuman kohdalla erikseen.

 

Vastuu

Hiecca Travelille on tärkeää toimia vastuullisesti. Se on ottanut huomioon turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät asiat päivämatkoja ja tapahtumia suunniteltaessa. Hiecca Travel on laatinut lain vaatiman matkojen järjestämiseen liittyvän turvallisuusasiakirjan. Siinä arvioidaan päiväretkiin liittyviä mahdollisia turvallisuusriskejä ja niihin varautumista. Turvallisuusasiakirjaa päivitetään ja tarkastellaan säännöllisesti.

Tapahtumien järjestämisen osalta turvallisuusasiakirja laaditaan, mikäli tapahtumasta aiheutuu vähäistä enemmän vaaraa tai jos osallistujia tai yleisöä on yli 2 000 henkilöä.

Asiakkaan tulee tutustua matkojen varausvahvistuksen yhteydessä lähetettäviin ohjeisiin ja suosituksiin päiväretkelle valmistautumisesta erityisesti varusteiden ja turvallisuuden osalta. Asiakkaan tulee noudattaa oppaan ja /tai emännän/isännän antamia turvallisuusneuvoja ja ohjeita. Hiecca Travel ei vastaa vahingoista onnettomuuksista tai katoamisista, joita asiakkaalle voi tapahtua välinpitämättömyyden, noudattamatta jättämisen tai kuuntelemattomuuden johdosta.

Hiecca Travelilla on vastuuvakuutus, joka kattaa asiakkaalle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja tilanteessa, jossa vahingon katsotaan aiheutuneen vakuutuksenottajan toiminnasta. Vakuutuksen tarjoaa vakuutusyhtiö If.

Asiakas on itse vastuussa mukaansa ottamista henkilökohtaisista tavaroista tai omaisuudestaan. Hiecca Travel ei ole vastuussa niiden mahdollisesta katoamisesta tai rikkoutumisesta. Mikäli asiakas rikkoo, vahingoittaa tai hävittää tahattomasti tai tahallaan Hiecca Travelin tai päivämatkan ohjelmaan liittyvän kolmannen osapuolen (palveluntarjoajan) omistamia tai lainaamia välineitä tai omaisuutta, hän on vastuussa niiden korvaamisesta.

Asiakkaan tulee olla sellaisessa kunnossa, että on kykenevä osallistumaan päiväretkelle. Hiecca Travelilla on oikeus evätä sellaisen asiakkaan osallistuminen matkalle tai keskeyttää matka sellaisen asiakkaan osalta, j se, jonka se katsoo olevan mahdollisesti vaarana itselleen tai muille. Alkoholin tai huumeiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen retkelle lähdettäessä tai siellä ollessa on kielletty.

Asiakas on vastuussa Hiecca Travelin päivämatkojen aikataulujen noudattamisesta. Mikäli asiakas ei noudata annettuja aikatauluja ja näistä johtuen aiheuttaa jonkin aktiviteetin toteuttamatta jäämisen tai siitä myöhästymisen, jolloin sovitun palvelun toteutuminen jää osittaiseksi, Hiecca Travelilla on oikeus periä asiakkaalta siitä aiheutuneet kulut.

Mikäli asiakas rikkoo tässä asiakirjassa olevia ehtoja tai matkasta syntyy erimielisyyttä, jota ei voida yhdessä Hiecca Travelin ja asiakkaan välillä muutoin ratkaista, ne ratkaistaan sen mukaan mitä Suomen lainsäädäntö niistä erikseen määrää.